Cannabis - Geheugen en Concentratie

Feiten

Werking

Risico's

Tips

Combi's

Psychose

Geheugen

Lange termijn gevolgen voor geheugen en concentratie

Blowen door jongeren heeft een negatief effect op het geheugen, de concentratie, het denken. De reden is dat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. De onderzoeksgegevens die hieronder worden besproken, gaan over volwassenen. Voor jongeren die gaan blowen, zijn de risico's groter.

  • Uit recent Nederlands onderzoek onder mensen die gemiddeld 1900 joints hadden gerookt, blijkt dat er na twee weken stoppen met blowen geen grote, permanente negatieve verschillen zijn met niet-blowers voor wat betreft het geheugen en de concentratie. Er is onder deze blowers na het stoppen een zeer beperkte achteruitgang in het functioneren van het geheugen die voor de praktijk van alledag niet van belang is. Uit dit onderzoek waarbij men met magnetische golven in de hersenen heeft gekeken, blijkt wel dat de hersenen van blowers afwijkend functioneren. We kunnen hieruit concluderen dat blowen wel invloed heeft op de hersenen, maar dat de prestatie van de hersenen maar in zeer geringe mate achteruit gaat en dat dat voor het dagelijks leven geen duidelijke gevolgen heeft.
  • Uit onderzoek onder mensen die zeer excessief gebruiken (meer dan 19000 joints) blijkt dat blowen hier na het stoppen waarschijnlijk wel tot een forse achteruitgang van het geheugen en de concentratie leidt. Om onderzoekstechnische redenen is dit wel waarschijnlijk, maar nog niet geheel bewezen.

Heb je klachten na cannabisgebruik? Dan kun je een afspraak maken met het Landelijk Medisch Spreekuur. Voor stoppen of minderen met cannabis verwijzen wij je naar Online Hulp.