Hulp

Tips

Gesprek aangaan

Grenzen aangeven

Valkuilen

Hulp

Oriënteer je op hulpverlening

Bekijk welke hulpverleningsmogelijkheden zijn. Je kunt dit ook met je huisarts bespreken. Als hij/zij bereid is om hulp te zoeken, kun je aanbieden om mee te gaan op het eerste gesprek. Het kan soms helpen om iemand op die manier over de drempel heen te helpen.

Zoek ook zelf ondersteuning, eventueel bij de verslavingszorg
Bespreek je situatie met mensen die voor jou belangrijk zijn. Maak er geen geheim van. Dat voorkomt dat je vereenzaamt en dat je voor je zelf hulp en steun afhoudt. Bij de instelling van verslavingszorg is ook hulp voor mensen in de omgeving van een gebruiker/verslaafde. Gesprekken, voorlichtingen of workshops of trainingen kunnen veel toevoegen. Daarnaast kan het prettig te zijn andere mensen te spreken die in dezelfde situatie verkeren.

Zoek informatie over alcohol, drugs, verslaving

Als je informatie hebt over alcohol, drugs, middelen en verslaving, dan heb je meer begrip van de situatie waarin je verkeert.

KOPP/KVO: kinderen van verslaafde ouders
Kinderen met ouders met verslavingsproblemen kunnen terecht in een groep waarin gepraat en gespeeld wordt. Kinderen merken dat ze niet alleen zijn, dat ook andere kinderen in zo’n situatie zitten. Er wordt gepraat, geluisterd en ook zeker gelachen. Het is een veilige plek waar kinderen kunnen en durven vertellen wat ze ergens anders niet kwijt willen. Er is steeds meer vraag naar deze zogeheten KOPP/KVO-groepen: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders.

Ook volwassenen met een ouder die drinkt of gebruikt, kunnen deelnemen aan zo’n groep. Meer informatie is te vinden op www.drankjewel.nl of je kunt ons bellen op 088 - 358 22 60 of mailen via preventie@brijder.nl

Bijeenkomsten en gesprekken

Brijder Verslavingszorg organiseert in Noord-Holland bijeenkomsten voor partners, ouders, vrienden en familie. Die bijeenkomsten bestaan uit informatie over alcohol en hoe om te gaan met een drinker. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Je kunt bij Brijder ook vragen om een ABC-gesprek (Advies, Begeleiding, consultatie). In een gesprek met een preventiewerker krijg je informatie en adviezen en kun je vragen stellen.

De korte cursus 'Hellup, mijn kind kan niet zonder...' is voor ouders met kinderen die problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten.

In de agenda van Brijder Jeugd vind je data van cursussen en bijeenkomsten.

Meer informatie op www.brijder.nl en op www.brijderjeugd.nl. Je kunt ons bellen op 088 - 358 22 60 of mailen via preventie@brijder.nl

 

Als je nog verdere vragen hebt, kun je deze ook bij Vraag & Antwoord op deze site stellen.

Contact