Hulp

Tips

Gesprek aangaan

Grenzen aangeven

Valkuilen

Hulp

Oriënteer je op hulpverlening

Bekijk welke hulpverleningsmogelijkheden zijn. Je kunt dit ook met je huisarts bespreken. Als hij/zij bereid is om hulp te zoeken, kun je aanbieden om mee te gaan op het eerste gesprek. Het kan soms helpen om iemand op die manier over de drempel heen te helpen.

Zoek ook zelf ondersteuning, eventueel bij de verslavingszorg
Bespreek je situatie met mensen die voor jou belangrijk zijn. Maak er geen geheim van. Dat voorkomt dat je vereenzaamt en dat je voor je zelf hulp en steun afhoudt. Bij de instelling van verslavingszorg is ook hulp voor mensen in de omgeving van iemand met een verslaving. Gesprekken, voorlichtingen of workshops of trainingen kunnen veel toevoegen. Daarnaast kan het prettig te zijn andere mensen te spreken die in dezelfde situatie verkeren.

Zoek informatie over alcohol, drugs, verslaving
Als je informatie hebt over alcohol, drugs, middelen en verslaving, dan heb je meer begrip van de situatie waarin je verkeert.

KOPP/KOV: kinderen van ouders met een verslaving

KOPP/KOV staat voor: Kinderen van Ouders met een Psychiatrisch Probleem/Kinderen van Ouders met een Verslaving. Kinderen van ouders met deze uitdaging lopen zelf twee tot vier keer meer kans om zelf ook psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen. Dat komt onder andere, omdat zij sneller moeten zorgen voor hun ouder(s). Maar ook ervaren zij minder emotionele steun bij leuke en minder leuke gebeurtenissen.
Ben jij, of ken jij een kind van een ouder die een verslaving heeft? Daarvoor zijn speciale groepen. In deze groepen komen leeftijdsgenoten bij elkaar onder begeleiding van een hulpverlener. De deelnemers merken dat ze niet alleen zijn, dat ook anderen in een vergelijkbare situatie zitten. Er wordt gepraat, geluisterd en ook zeker gelachen. Het is een veilige plek waar mensen kunnen en durven vertellen wat ze ergens anders niet kwijt willen.
Per leeftijdsgroep zijn er aparte programma’s en bijeenkomsten. Zo gaan de jongste deelnemers spelenderwijs in gesprek. Ook volwassenen met een ouder die drinkt of gebruikt, kunnen deelnemen aan groepen. Meer informatie is te vinden op de website van het Trimbos-Instituut of je kunt ons bellen op 088 - 358 22 60.

Bijeenkomsten en gesprekken

Brijder Verslavingszorg organiseert in Noord-Holland bijeenkomsten voor partners, ouders, vrienden en familie. Die bijeenkomsten bestaan uit informatie over alcohol en hoe om te gaan met een drinker. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Je kunt bij Brijder ook vragen om een adviesgesprek. In een gesprek met een preventiewerker krijg je informatie en adviezen en kun je vragen stellen.

De korte cursus 'Hellup, mijn kind kan niet zonder...' is voor ouders met kinderen die problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten.

In de agenda van Brijder vind je data van cursussen en bijeenkomsten.

Meer informatie op www.brijder.nl en op www.brijderjeugd.nl. Je kunt ons bellen op 088 - 358 22 60 of mailen via preventie@brijder.nl

Als je nog verdere vragen hebt, kun je deze ook bij Vraag & Antwoord op deze site stellen.

Contact