Alcohol - Feiten

Feiten

Wat is alcohol?

Alcohol ontstaat door gisting van gerst (bier) of druiven (wijn). Gist is een micro-organisme dat suikers in vruchtensap verandert in alcohol en koolzuurgas. Door gisting kan een alcoholpercentage van maximaal 15% ontstaan. Dit wordt zwak alcoholhoudende drank genoemd. Door destilleren (verhitten en afkoelen) worden hogere alcoholpercentages bereikt. Dit noemen we sterke drank.

De wet

De Drank- en Horecawet is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol en is gewijzigd per 1 januari 2013. De wet is aangescherpt om drankmisbruik door jongeren beter aan te kunnen pakken. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens van 16 jaar naar 18 jaar verschoven door een nieuwe wetswijziging.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Per 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar wanneer ze in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van alcoholhoudende drank.
  • Per 1 januari 2014 is de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol 18 jaar.
  • Het toezicht op de naleving van de wet komt geheel bij de gemeente te liggen.
  • De 'three strikes out' regel geldt voor supermarkten en andere detailhandelaren die meer dan drie keer in een jaar de DHW overtreden. Hierbij kan de burgemeester een tijdelijk verkoopverbod opleggen.
  • Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid toegangsleeftijden in de horeca te koppelen aan sluitingstijden.
  • Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid prijsacties (bijv. happy hour) te reguleren.
  • Gemeenten worden verplicht voor paracommerciele instellingen (oa sport- en studentenverenigingen) een verordening op te stellen waarin oa de dagen en tijdstippen van alcoholverkoop worden vastgelegd.

Opname van alcohol

Alcohol komt via de maag en de dunne darm in het bloed. Door het bloed verspreid de alcohol zich door je lichaam. Zodra de alcohol de hersenen bereikt merk je dat je onder invloed bent. Alcohol verdooft de hersenen, waardoor men zich anders gaat gedragen dan wanneer men nuchter is.

Als de maag vol is kan dat de opname van alcohol iets vertragen. Het alcoholpromillage in het bloed stijgt dan iets langzamer, waardoor je het effect minder sterk voelt. Een lege maag kan zorgen voor een sneller opname van alcohol en stijging van het alcoholpromillage.

Alcohol komt bij vrouwen harder aan dan bij mannen. Alcohol verdeelt zich over al het lichaamsvocht. Bij mannen bestaat gemiddeld 60% van het lichaam uit lichaamsvocht, bij vrouwen is dat iets boven 50%. Vrouwen hebben dus sneller een hoger promillage. Daarnaast spelen hormonale invloeden een rol in de mate van dronkenschap.

Sterke drank komt soms harder aan dan zwak alcoholhoudende drank. Zo kunnen gebruikers een shotje harder voelen aankomen dan een glas bier, zelfs wanneer de hoeveelheid alcohol (bijv. bij het gebruik van standaardglazen) exact hetzelfde is. Dit komt omdat bij sterke drank de concentratie alcohol hoger is en dit zorgt voor een meer schokkerig en sneller stijgend promillage in het bloed dan bij zwakalcoholhoudende drank. Omdat je de schommelingen in je promillage ook voelt merk je dat dus veel meer met sterke drank.

Standaardglazen

Alcoholische dranken hebben vaken verschillende sterktes. In bier zit meestal 5% alcohol, in wijn 12% en in wodka 40%. Elke alcoholhoudende drank heeft zijn eigen ´standaardglas´. Hoe hoger het percentage alcohol, hoe kleiner het glas. Op deze manier is de hoeveelheid alcohol die men binnenkrijgt exact gelijk, namelijk ongeveer 10 gram alcohol.

Afbraak van alcohol

Bijna alle alcohol wordt afgebroken door je lever. De lever doet hier ongeveer 1 a 1,5 uur per glas over. Tien glazen duren dan tussen de 10 en de 15 uur. Dit betekent dat mensen soms de volgende dag na een avondje uit nog steeds onder invloed zijn van alcohol. Hier moeten mensen ook rekening mee houden indien zij nog deel moeten nemen aan het verkeer.

Tot slot

  • Een glas bier levert 110 calorieën op. Het zijn echter calorieën zonder voedingswaarde.
  • Alcohol remt de verbranding van vet. Hierdoor word je vetter.
  • Alcohol breekt een bepaalde soort ("het slechte") cholesterol af. Daarom kan het gezond zijn voor hart- en bloedvaten. Dit geldt echter alleen voor mannen boven de 50 en vrouwen boven de 40 en alleen bij matig gebruik. Bij meer wordt alcohol schadelijk voor het hart.

Lees over de Werking van alcohol


Laatste update: 24 december 2013

Werking

Risico's

Tips