Ketamine - Werking

Feiten

Werking

 • Ketamine heeft allerlei tegengestelde effecten. Consumenten hebben wisselende ervaringen en vinden het fantastisch of waardeloos. 
 • Bij lage dosering is het opwekkend. Het lijkt dan wel wat op het effect van cocaïne, al is het wat droomachtiger en trippy.
 • Iets meer leidt tot een gevoel wat lijkt op dronkenschap. Coördinatie en nadenken wordt lastig.
 • Je raakt verdoofd waardoor je pijn minder voelt.
 • Hogere doseringen leiden tot hallucinaties en dromen die men als zeer psychedelisch ervaart. Men heeft dan ook 'bijna - dood ervaringen'. Men heeft in deze toestand het gevoel het lichaam te verlaten.
 • Het is in deze ketamineroes erg moeilijk om je te bewegen. Men noemt dat de 'k-hole'. Mensen zitten of liggen en reageren niet meer op anderen.
 • Bij spuiten heeft ketamine een veel sterker effect dan bij snuiven. Meestal valt men dan ook in slaap.
 • Overigens geldt bij ketamine, net als bij andere drugs, dat het effect bepaald wordt door de dosis, de persoon die het gebruikt en de omgeving waarin gebruikt wordt.

Effecten

 • Prettige roes, droomachtig
 • Opwekkend (lage dosering)
 • Scheiding van lichaam en geest (dissociatieve werking)
 • Verdoving, pijnstilling
 • Misselijkheid
 • Verstoorde motoriek en evenwicht
 • Psychedelische dromen, hallucinaties (hogere doseringen)
 • In slaap vallen (hogere doseringen)
 • Gevoel van uit het lichaam treden, bijna doodervaring (hogere doseringen)

Dosering

Hieronder volgt een richtlijn voor het doseren van ketamine. Wij gaan hierbij uit van pure stoffen (bijvoorbeeld poeder van maximale sterkte).

Snuiven:

 • Licht: 10-30 mg
 • Gemiddeld: 30-70 mg
 • Hoog: 70+ mg
   
 • Bij ketaminegebruik bouw je tolerantie op. Een beginnende gebruiker zal dus van een lage dosis sterkere effecten ervaren dan een regelmatige gebruiker.
 • Het verschil tussen een lage, gemiddelde en een hoge dosis is niet zo groot. Hierdoor ontstaan zelfs bij ervaren ketaminegebruikers soms ongelukken.
 • Hoe meer je neemt hoe sterker de verdovende, dissociatieve en hallucinogene effecten.
 • Bij hoge doseringen kun je echter in een zogenaamde K-hole komen of zelfs coma raken.
 • Ketamine moet je niet combineren met andere verdovende drugs zoals alcohol, GHB, valium enzovoort. De verdovende effecten worden dan nog meer versterkt.
 • Van ketamine gebruik je veel minder dan van bijvoorbeeld coke. Het is dus van groot belang dat je weet welk middel je voor je hebt. 
 • Als je ketamine gebruikt is het aan te raden te gaan zitten of liggen en ervoor te zorgen dat je je niet kunt bezeren.

Lees meer over Risico's van ketamine.

 

Risico's

Tips