Ketamine - Werking

Feiten

Werking

 • Ketamine wordt gesnoven, gerookt of gespoten. Pillen en vloeibare ketamine zijn in Nederland zeer zelden aangetroffen.
 • Ketamine heeft allerlei tegengestelde effecten.
 • Bij lage doseringen is het opwekkend. Het lijkt dan wel wat op het effect van cocaïne, al is het wat droomachtiger.
 • Als je het in hogere doseringen snuift of spuit, krijg je dromen die men als zeer psychedelisch ervaart. Men heeft dan ook 'bijna - dood ervaringen'. Men heeft in deze toestand het gevoel het lichaam te verlaten.
 • Het is in deze ketamine roes erg moeilijk om je te bewegen. Men noemt dat wel in het 'k-hole' zitten. Mensen zitten of liggen en reageren niet meer op anderen.
 • Bij het snuiven van lagere doseringen is het trippy, wat vage effect er wel, maar veel minder dan bij spuiten of hoge doseringen het geval is.
 • Bij spuiten heeft ketamine een veel sterker effect dan bij snuiven. Meestal valt men dan ook in slaap.
 • Ketamine wordt tijdens het dansen meestal gecombineerd met XTC of een pepper zoals amfetamine.
 • Bij ketamine zie je wisselende ervaringen: consumenten vinden het fantastisch of waardeloos. Je houdt van het effect of niet.
 • Overigens geldt bij ketamine net als bij veel andere drugs dat het effect bepaald wordt door de dosis, de persoon die het gebruikt en de omgeving waarin gebruikt wordt.

Effecten

 

 • Prettige roes, droomachtig.
 • Opwekkend (lagere doseringen).
 • Scheiding van lichaam en geest (dissociatieve werking).
 • Verdoving, pijnstilling.
 • Misselijkheid.
 • Verstoorde / verslechterde motoriek.
 • Psychedelische dromen, hallucinaties (hogere doseringen).
 • In slaap vallen (hogere doseringen).
 • Gevoel van uit het lichaam treden, bijna doodervaring (hogere doseringen).

Dosering

 • Lichte doseringen hebben een opwekkend effect.
 • Bij hoge doseringen kun je echter in een zogenaamde K-hole komen of zelfs coma raken.
 • Het verschil tussen een lage, gemiddelde en een hoge dosis is niet zo groot. Hierdoor ontstaan zelfs bij ervaren ketaminegebruikers soms ongelukken.
 • Ketamine moet je niet combineren met andere verdovende drugs zoals alcohol, GHB, valium enzovoort. De verdovende effecten worden dan nog meer versterkt.
 • Van ketamine gebruik je veel minder dan van coke. Het is dus van groot belang dat je weet welk middel je voor je hebt. Een relatief lichte dosis is 15 - 30 mg.
 • Hoe meer je neemt hoe sterker de verdovende, dissociatieve en hallucinogene effecten.
 • Vanaf 50 mg is het handig te gaan zitten of liggen en ervoor te zorgen dat je je niet kunt bezeren.

Lees meer over Risico's van ketamine.

 

Laatste update: 5 april 2019

Risico's

Tips