HPPD

Klachten na drugs

HPPD

Wat is HPPD?

HPPD staat voor Hallucinogen Persisting Perception Disorder. Mensen met HPPD ervaren flashbacks (herbelevingen) van een tripervaring. Dit kan in wisselende mate voorkomen. 

Niet iedereen met waarnemingsverstoringen heeft HPPD. Waarnemingsverstoringen kunnen namelijk om allerlei redenen optreden. We zien een duidelijke relatie met stress en het verergeren of verminderen van klachten. Soms gaan de klachten vanzelf voorbij of leert diegene beter met de klachten leven. Wij bieden hulp bij HPPD en andere waarnemingsstoornissen via het Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs.

Klachten na gebruik

Maar een zeer klein deel van (hallucinogene) drugsgebruikers krijgt last van HPPD. Meestal is er dan sprake van hallucinogenen zoals xtc, lsd, paddo’s, truffels, mescaline en dmt. Ook cannabis of een bad trip kan soms tijdelijk voor visuele stoornissen zorgen. In veel gevallen is er sprake van waarnemingsverstoringen, waaronder visuele, maar spreken we niet van HPPD. Visual Snow Syndrome, het waarnemen van oogruis (pixels, sneeuw) kan ook getriggerd worden, maar bestaat ook zonder drugsgebruik. 

Voorbeelden van visuele waarnemingsverstoringen zijn:

 • Visual snow (syndrome)

Ruis door het gehele gezichtsveld. Alsof je naar beeldruis van een ouderwetse TV, of motregen kijkt. 

 • Floaters (mouches volantes)

Zwevende vlekjes of sliertjes voor de ogen. Het zijn vertroebelingen in het glasvocht van je oog. Veel mensen herkennen floaters. Daar is op zich niets vreemds aan. Maar in sommige gevallen hebben mensen er veel last van.

 

 

 • Entoptisch blauweveldverschijnsel (Blue field entoptic phenomenon)

Het zien van snel bewegende witte of zwarte stipjes. Met name tegen een blauwe lucht of witte achtergrond. Je ziet je witte bloedcellen in de haarvaten van je netvlies. Dit is een normale waarneming, maar sommige mensen hebben er veel last van. Het fenomeen wordt ook wel het verschijnsel van Scheerer genoemd.

 • Palinopsie (nabeelden)

Een beeld van een voorwerp zien in een andere kleur of grootte. Dit terwijl het voorwerp al uit je gezichtsveld is verdwenen (positief nabeeld). Of het meerdere malen 'afgedrukt' zien van een bewegend voorwerp, zoals bij een stroboscoop. Begrippen als tracers en trails worden gebruikt. Bij een bewegend voorwerp zie je een 'komeetstaart'.

 • Micropsie

Objecten lijken kleiner dan ze in werkelijkheid zijn.

 • Macropsie

Objecten lijken groter dan ze in werkelijkheid zijn.

 • Halo’s, aura's

Lichtkring om een persoon of object.

 • Lichtflitsen of kleurflitsen

Het onverwacht zien van flitsen. Bijvoorbeeld vanuit de ooghoeken.

 • Schaduwen

Het zien van schaduwen die er niet zijn.

 • Trillende beelden

Bijvoorbeeld trillende letters.

 • Golvende beelden

Bijvoorbeeld de vloer golft.

 • Geometrische beelden

Bijvoorbeeld een ruitvormig patroon zichtbaar in je gehele zicht. Sommigen noemen dit ook holografische beelden.

 • Geïntensiveerde kleuren

 

Andere waarnemingsstoornissen:

 • Oorsuizen

Het langdurig horen van een geluid zoals een brom of piep zonder dat daar een bron voor aan te wijzen is.

 • Hyperacusis

Overgevoeligheid voor geluiden.

 • Versterkte of verminderde tastgevoeligheid, tintelingen en prikkelingen

Bijvoorbeeld een verminderde tastgevoeligheid van de vingers.

 • Gevoelens in het hoofd

Het gevoel van watten in je hoofd, verschrompelen van hersens, borrelen, licht gevoel.

 • Verstoringen van het evenwichtsgevoel

Bijvoorbeeld het ervaren van duizeligheid, zeebenen, het ‘liftgevoel’ of dat de vloer als rubber aanvoelt.

 

Heb ik HPPD?

Heb je problemen met je waarneming? Dan is dat in de meeste gevallen gelukkig geen HPPD. Er zijn drie criteria voor HPPD:

 1. Het ervaren van flashbacks. Dit is het terugkerend zien van visuele verstoringen die je ook tijdens je trip had. Dit terwijl je nu niet meer onder invloed bent.
 2. Dusdanig last hebben van deze visuele verstoringen dat je dagelijks leven (ernstig) belemmerd wordt.
 3. De symptomen hebben geen andere (medische) oorzaak.

Als je alle drie de criteria herkent, dan bestaat de mogelijkheid dat je last hebt van HPPD. Een arts kan dat diagnosticeren. Maak daarvoor een afspraak bij het Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs. Het spreekuur biedt ook begeleiding voor mensen met deze klachten.


Laatste update: 1 maart 2022

DPDR

Angst en paniek

Omgaan met DPDR

Spreekuur

Contact