Pagina kop

Componence Asset List

VRAAG

Onder welke milieucategorie valt lachgas als je dat in opslag hebt onder grote hoeveelheden.

Antwoord van Drugsinfoteam

Beste vraagsteller,

Onder welke milieucategorie de opslag van de lachgas komt te vallen kunnen wij je niet vertellen. Via de site van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit kun je daar meer informatie over vinden, onder het kopje 'opslag'.

Verder schrijft het Trimbos het volgende in een handreiking voor gemeentes en handelaren:

"Vervoer: Het vervoer van meer dan twee kilo lachgas valt onder de ADR (Politie, 2019b). Dit is een Europees verdrag voor internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Een vervoerder moet vervolgens aan verschillende richtlijnen voldoen. Denk aan het in bezit hebben van een vervoersdocument en een verplichte bewustwordingscursus met betrekking tot de ADR. Volgens de politie (2019b) voldoen de meeste particulieren niet aan die richtlijnen. Bij niet voldoen aan de ADR-richtlijnen kan een boete worden uitgeschreven.

Opslag: In het Bouwbesluit is aangegeven dat er 115 liter aan gasflessen in een brandcompartiment mag staan. Voor de opslag van meer dan 115 liter is een milieuvergunning nodig. De opslag moet dan voldoen aan de eisen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS-15) voor de opslag van gasflessen. Denk aan eisen voor de manier van opslaan en de inrichting van de locatie waar gasflessen worden opgeslagen. Ook de opslag van cilinders lachgas valt hieronder."

Ik hoop dat je hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Vriendelijke groet,

Calvin 

15 januari 2021
Jouw beoordeling
Gemiddelde beoordeling
(2 Stemmen)
NIET GEVONDEN WAT U ZOEKT? STEL EEN VRAAG