Wat is een serotoninesyndroom?

Coronavirus en drugsgebruik

Drugstesten

Watervergiftiging

XTC en antidepressiva

XTC en antibiotica

Zijn Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) legaal?

Soorten amfetamine

XTC en narcose

Drugs en Roaccutane

XTC en misselijkheid

Serotoninesyndroom

Het serotoninesyndroom is een levensbedreigende toestand ten gevolge van een te hoog serotonineniveau in de hersenen. Dit kan als gevolg hebben:

  • verwardheid
  • epileptische aanvallen
  • oververhitting
  • overlijden

Een serotoninesyndroom kan in zeldzame gevallen door alleen (teveel) XTC/MDMA ontstaan. Het risico wordt groter bij combinaties van XTC/MDMA met drugs, medicijnen of supplementen die het serotonine niveau verhogen of de afbraak remmen. 

Een MAO-remmer remt de werking van het enzym MonoAmine Oxidase (MAO). Dit is een enzym, dat een rol speelt bij de afbraak van neurotransmitters, zoals serotonine, dopamine en noradrenaline. XTC/MDMA in combinatie met een MAO-remmer is zeer riskant en is absoluut af te raden. 

Voorbeelden van risicoverhogende combinaties:

  • XTC + antidepressiva
  • XTC + supplementen die invloed hebben op serotonine zoals l-tryptofaan, 5-htp, Sint Janskruid, Shambala en caapi
  • XTC + opiaat pijnstillers zoals: tramadol, morfine en buprenorfine

Symptomen serotoninesyndroom

Een serotonine syndroom kenmerkt zich door de volgende symptomen:
Geringe ernst: zweten, rillen, hyperactiviteit, verwijde pupillen, nystagmus ( =snel heen- en weer bewegen van de ogen), verhoogde spierspanning in de kaken en versnelde hartslag.

Hoge ernst: ernstige overactiviteit, oververhitting, verwardheid, diarree, spierstijfheid, spierspasmen en overactieve reflexen.

Sommige van deze effecten zie je bij ‘normaal’ gebruik van XTC ook. Echter hoe hoger de dosis MDMA, of wanneer er ook een ander middel is genomen, hoe heftiger en ernstiger de symptomen kunnen zijn. Uiteindelijk kan een levensbedreigende situatie ontstaan.

Bij twijfel: zoek direct medische hulp!
 

Laatste update: 22 oktober 2021

Base of zoutvorm in drugstest uitslagen

Is 4-FA of 4fmp XTC-light?

Ben ik gedrogeerd?

Drugs en coronavaccinatie