Nieuwe Drugs

Coronavirus en drugsgebruik

Drugstesten

Watervergiftiging

XTC en antidepressiva

XTC en antibiotica

Zijn Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) legaal?

Op dit moment van schrijven, oktober 2023, vallen veel Nieuwe Psychoactieve Stoffen niet onder de Opiumwet (drugs) en niet onder de Geneesmiddelenwet. Voorheen was het mogelijk om dit soort nieuwe drugs aan te pakken via de Geneesmiddelenwet, waardoor handel en bezit niet legaal waren. Dit is na een uitspraak van het Europees Gerechtshof niet meer zo. Dus juridisch gezien kun je op dit moment niet vervolgd worden. Handel kan eventueel aangepakt worden via de Warenwet, afhankelijk van hoe het middel aangeboden wordt.

Het (ver)kopen van NPS is op dit moment een grijs gebied, en het is aan verandering onderhevig. Ga er als consument van deze nieuwe drugssoorten niet van uit dat je hoe dan ook veilig bent voor discussie, verdenkingen en andere problemen, omdat sommige middelen officieel geen drugs zijn. Als je bijvoorbeeld naar een festival gaat met een zakje verdacht poeder, en je wordt bij de ingang gepakt, kan dit voor problemen zorgen. Je kan de toegang ontzegd worden, de poeder moeten inleveren, de politie kan erbij komen etc.

Soms wordt een drug verkocht als een middel dat niet op de Opiumwet staat. Soms bevat zo’n sample dat bij de testservice getest wordt, weldegelijk een middel wat op de Opiumwet staat. Hoe een drug verkocht wordt, zegt niets over wat er daadwerkelijk in zit.

In de toekomst zullen waarschijnlijk verschillende nieuwe drugssoorten onder de Opiumwet gaan vallen. Er ligt een wetsvoorstel waarmee met één wet hele groepen drugs verboden worden gemaakt. Deze wet is ten tijde van schrijven nog niet aangenomen. Daarnaast is men op Europees niveau bezig om hele stoffengroepen te verbieden. Dat stuit echter nog op een hoop praktische problemen met bijvoorbeeld farmaceutische en chemische bedrijven die bepaalde stoffen gebruiken of leveren die in dat geval verwant kunnen zijn aan verboden drugs.

Onlangs zijn 3-MMC, 3-CMC en Eutylon op de opiumlijst gezet.

De lijst van middelen op de Opiumwet kun je hier vinden: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2018-08-01


Terug naar Veelgestelde vragen

Soorten amfetamine

XTC en narcose

Drugs en Roaccutane

XTC en misselijkheid

Serotoninesyndroom

Base of zoutvorm in drugstest uitslagen

Is 4-FA of 4fmp XTC-light?

Ben ik gedrogeerd?

Drugs en coronavaccinatie