Paddo's en Truffels - Risico's

Feiten

Werking

Risico's

Vaak wordt gedacht dat aan het gebruik van "natuurproducten" geen risico's zitten. Dat idee klopt niet:
Tijdens een slecht verlopende trip kunnen heftige, negatieve emoties opkomen. Een slechte trip is altijd naar, maar bijna nooit gevaarlijk. De werkzame stoffen in paddo's en truffels zijn niet schadelijk voor het lichaam. Het kan echter in zeer uitzonderlijke situaties wel gevaarlijk worden. Er zijn in de pers enkele voorbeelden genoemd van buitenlandse toeristen die zich na het nemen van paddo's levensgevaarlijk hebben verwond. De kans op dergelijke gevaarlijke toestanden is zeer klein. De kans op nare trips wordt groter als je voor of tijdens de trip alcohol drinkt. Hoe voorzichtiger je bent, des te minder risico's.

Risico's:

  • De trip pakt heftiger uit, dan je van te voren bedacht had.
  • Badtrip (angst, paniek, onrust)
  • Ervaren van vervelende gevoelens en emoties (badtrip)
  • Psychiatrische ziektes (depressie, psychose) kunnen verergeren, of langer duren.
  • Verwonding door je in een gevaarlijke, of onhandige, situatie te begeven.

Een heftige trip, of badtrip, komt meestal door een te hoge dosering. Een badtrip gaat altijd over. Je kunt dat voor jezelf bedenken als je er last van hebt. Je emoties en gevoelens zijn door jezelf, of een ander, te beïnvloeden. Ga iets anders doen, zet andere muziek op. Dat maakt vaak al dat het beter gaat. Zorg dat je op een veilige plek bent, dan loop je ook geen kans jezelf per ongeluk te verwonden. Bijvoorbeeld: ga niet fietsen, want je kan de hoogte en plek van de stoeprand waarschijnlijk niet inschatten. Er bestaat een kans dat je er tegenaan fietst en valt. Ga lekker op de bank zitten. Dan kan er relatief weinig gebeuren.

Mensen met een psychiatrische ziekte zoals bijvoorbeeld een depressie of een psychose moeten geen paddo's nemen. Het risico bestaat dat de ziekte weer optreedt of langer duurt. Ook mensen met aanleg voor dit soort klachten/problemen kunnen last krijgen doordat het getriggered kan worden door tripmiddelen. Als je een ziekte hebt en / of medicijnen gebruikt, kun je beter geen paddo's of truffels nemen. Paddo's en truffels zijn mogelijk gevaarlijk voor het ongeboren kind. Het is niet uit te sluiten dat genetische veranderingen optreden.

Verslaving

Lichamelijk kun je niet afhankelijk raken van paddo's of truffels. Als je een aantal keer in een korte periode paddo's of truffels gebruikt, heeft het weinig effect. Daardoor is het ook nauwelijks geestelijk verslavend. In het zeer uitzonderlijke geval dat iemand geestelijk afhankelijk werd, gebeurde dat vooral bij mensen die ook veel andere bewustzijnsveranderende middelen namen. Geestelijke afhankelijkheid komt dus bijna niet voor.


Lees onze Tips bij gebruik van paddo's


Laatste update: 11 juli 2014

Tips