XTC en Hersenschade

Feiten

Werking

Risico's

Tips

XTC - Combi's

Psychische klachten

Hersenschade

Onderzoek naar schade door XTC is lastig aangezien klachten ook door alcohol en andere drugs veroorzaakt kunnen worden. Soms spreken de onderzoeken elkaar wat tegen. We weten nog niet precies wat de omvang, ernst en herstel kan zijn van hersenschade door (recreatief) XTC-gebruik. Maar schadelijk is het wel.

Naast het feit dat klachten ook door andere drugs of combinaties van andere drugs met XTC kunnen ontstaan, is bekend dat slaaptekort ook een negatieve invloed heeft of stemming en geheugen. Veel mensen die XTC gebruiken slapen weinig op die momenten. Dus ook dat kan klachten geven.

Gebruikers van XTC die ook amfetamine / speed nemen, hebben meer kans op hersenschade. Volgens diverse onderzoekers wordt de aan XTC toegeschreven hersenschade voor een deel bepaald door combinatie met amfetaminegebruik. Je hebt een grotere kans op hersenschade door de combinatie van speed en XTC, dan wanneer je beide middelen afzonderlijk van elkaar gebruikt.

Je hebt ook een grotere kans op hersenschade en schade aan andere organen, als je lichaamstemperatuur hoger is. XTC kan je lichaamstemperatuur ontregelen, maar dansen in een warme ruimte zorgt ook voor een hogere temperatuur. Combinatie met andere stimulantia zoals speed (amfetamine) vergroot de kans op oververhitting.

Als er schade ontstaat dan gaat het om verminderde hersenfunctie op het gebied van:

  • Geheugen
  • Concentratie
  • Stemming

Het is onduidelijk in hoeverre gebruikers dit in de praktijk merken. Daarnaast is het onduidelijk of herstel mogelijk is. Het lijkt er wel op de achteruitgang van het 'verbale' geheugen optelt bij de leeftijdsgerelateerde achteruitgang.

Heb je klachten na XTC gebruik? Dan kun je terecht bij het Medisch Spreekuur Partydrugs.