Base of zoutvorm drugs in testuitslagen

Coronavirus en drugsgebruik

Drugstesten

Watervergiftiging

XTC en antidepressiva

XTC en antibiotica

Zijn Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) legaal?

Soorten amfetamine

XTC en narcose

Drugs en Roaccutane

XTC en misselijkheid

Serotoninesyndroom

Base of zoutvorm in drugstest uitslagen

Consumenten kunnen hun drugs laten testen in veel grote steden in Nederland bij een testservice voor drugs. De uitslagen worden gegeven in mg's (bij tabletten) of in % werkzame stof (bij poeders). Hier is soms wat verwarring over hoe deze uitslagen opgevat moeten worden. Daarom volgt hier uitleg over base en zoutvorm bij drugs en de interpretatie van testuitslagen.

Base en zout

Het laboratorium geeft alle uitslagen in de basevorm, terwijl de meeste drugs in de zoutvorm gebruikt worden. Het beste voorbeeld dat iedereen kent van de basevorm en de zoutvorm is cocaïne. Dat wordt in beide vormen gebruikt. Snuifcoke is in de zoutvorm en basecoke is, zoals het woord al zegt, in de basevorm. Een zout bestaat uit een basemolecuul (de werkzame drug) waaraan een zuurmolecuul is gekoppeld. Door deze koppeling wordt de stof een zout. De zuurmoleculen die hiervoor gebruikt worden, kunnen verschillende soorten zuurmoleculen zijn. In de meeste gevallen is de (pure) basevorm van een drug niet oplosbaar in water. Hierdoor is het dus niet (goed) geschikt voor opname bij oraal of nasaal gebruik. Ook is het geen poedervorm. Amfetaminebase is bijvoorbeeld een (stroperige) vloeistof.

MDMA

MDMA zoals dat in pillen en dergelijke voorkomt, is MDMA-hydrochloride (MDMA-HCl). Andere zoutvormen zijn mogelijk, maar voor zover bekend gaat het altijd om MDMA samen met HCl. De drug bestaat uit MDMA-base gecombineerd met het zuur HCl. In deze vorm is MDMA een poeder (zoutvorm) en geschikt voor consumptie. MDMA-base is een vloeistof.

Na inname van MDMA-HCl zal het in de maag uiteen vallen in de losse componenten:

1. Basemolecuul

2. Zuurmolecuul

Waarna het MDMA-base deel via het bloed in de hersenen komt.

Werkwijze van het laboratorium

Het laboratorium lost een pil of poeder op in een organisch oplosmiddel en voegt er water aan toe. Vervolgens wordt het mengsel geschud. Het organische oplosmiddel en het water mengen niet met elkaar. Hierdoor blijft er na het schudden een organische laag op het water drijven. Net zoals olie op water drijft. De base zal in het organische deel opgelost zijn. Het zuur lost op in het water. Voor de verdere analyse wordt uitsluitend het organische deel gebruikt. In dit deel zitten de psychoactieve bestanddelen van een drugmonster. De bindmiddelen, kleurstoffen en dus ook het zoutmolecuul van de drug blijven achter in het water.

Zuiverheid drugs

Een drug komt dus vaak in zoutvorm voor. Dus: werkzame stof + zuur = zoutvorm van de drug.

Als je een drug hebt die 100% zuiver zou zijn, dan is dat 100% zoutvorm van deze drug. Een laboratoriumuitslag wordt in % uitgedrukt. Dit percentage zegt iets over de hoeveelheid base in het drugsmonster. Dit omdat het zuurdeel weggelaten is. Dat was immers in het water achtergebleven. De uitslag van het laboratorium zal dus altijd lager zijn dan 100%. Het laboratorium geeft alleen uitslag over het psychoactieve deel.

Het percentage is verschillend per drug. Je kunt dit berekenen met behulp van de molecuulgewichten. Het molecuulgewicht van het inactieve zuurdeel van zuiver MDMA-poeder is 15,9%. Wanneer iemand een zuiver MDMA-poeder inlevert, zal de uitslag van het laboratorium dus maximaal 84% MDMA zijn. Namelijk alleen het zuurdeel.

Maximale uitslagen

De volgende maximale uitslagen zijn mogelijk:

 • 2C-B (hydrochloride): 88%
 • 4-FA (hydrochloride): 81%
 • Amfetamine (sulfaat): 73% 
 • Cocaïne (hydrochloride): 89% 
 • GHB (natrium): 82%
 • Ketamine (hydrochloride): 87%
 • MDMA (hydrochloride): 84%
 • Methamfetamine (hydrochloride): 80% 

Nog wat voorbeelden

 • Heb je MDMA-poeder dat 84% sterk is, dan is dat dus de maximale sterkte die mogelijk is. 
 • Heb je een XTC-pil met een testuitslag van 150 mg, dan is dit dus 150 mg werkzame stof (base). Als je het wilt doorrekenen naar mg poeder dat in de pil geperst wordt, dan ligt dat getal dus hoger (150x1,19 omrekeningsfactor=178,5 mg MDMA-HCl)
 • Heb je coke laten testen en dit is 95% dan moet het wel base-coke zijn. Want snuifcoke (zoutvorm) is maximaal 89%.

Uitslagen door andere instanties

Bij testcentra in andere landen verschillen de manieren waarop testuitslagen gegeven worden. Sommige instanties geven de uitslag in basevorm (Ai Laiket!, Modus Fiesta) en andere in zoutvorm (Check It, Energy Control, The Loop). 

In het boek PiHKAL worden uitslagen niet weergegeven in basevorm maar in zoutvorm. 

Terug naar Veelgestelde vragen.

 

Laatste update: 30 november 2017

 

Is 4-FA of 4fmp XTC-light?

Ben ik gedrogeerd?

Drugs en coronavaccinatie