NBOMe

Feiten

Werking

Risico's

Tips

Flashback

NBOMe

Voor zover bekend gaat het hier om LSD vervangende stoffen die als LSD worden verkocht, maar dat feitelijk niet zijn. De stoffen lijken er wel op. Heel soms worden er door de testservice NBOMe's aangetroffen in LSD.

Het tripmiddel dat op het internet het meest wordt genoemd, is 25I-NBOMe, ook 2C-I-NBOMe genoemd. Maar er zijn er meer, zoals 2CB-NBOMe of 25B-NBOMe. We gebruiken in dit artikel de verzamelnaam NBOMe voor deze verschillende stoffen. De werking van dit soort psychedelische stoffen lijkt op die van LSD. Je ziet aan een papertrip, microdot of poeder niet of het LSD is, of een NBOMe-variant. Laat het daarom testen.

25I-NBOMe vergiftiging

25I-NBOMe is veel riskanter dan LSD. Er zijn meldingen geweest van dodelijke ongelukken. Tripmiddelen als LSD en NBOMe's zijn al in microgrammen werkzaam. Als je niet weet hoe sterk iets is, kun je makkelijk overdoseren. Zeker als het als poeder of vloeistof wordt genomen. Bij 2 of 3 druppels vloeistof of meer ontstaat kans op overdoseren met eventueel zelfs levensgevaarlijke toestanden. Bij de poeders is deze kans ook groot. Dat blijkt uit meldingen over ernstige (ook dodelijke) ongelukken in het buitenland. Het is te verwachten dat de dosering op een blotter / papertrip veel lager is dan wanneer je druppels of korrels neemt. Maar ook met blotters / papertrips zijn (dodelijke) ongelukken gebeurd.

Bij vergiftigingen met 25I-NBOMe zijn er hartkloppingen, hoge bloeddruk, opwinding, agressie, hallucinaties en epileptische aanvallen. 

Ook ernstige vaatvernauwing werd waargenomen bij gevallen van overdosis. 

 

Ons advies:

  • Gebruik zeker geen poeder of vloeistof met NBOMe i.v.m. gevaar op overdosering. Bij snuiven van poeder is het risico nog hoger. 
  • Laat LSD testen. Dan weet je zeker of je met LSD te maken hebt en hoe sterk het is. 
  • Vraag op de testlocatie of er informatie bekend is over NBOMe of vergelijkbare stoffen die als LSD vervanger worden verkocht.