XTC - Depressie en Psychische Klachten

Feiten

Werking

Risico's

Tips

XTC - Combi's

Psychische klachten

XTC kan sluimerend psychische klachten versterken. Daarnaast zijn er meldingen van mensen die onverwacht klachten hebben gekregen van XTC. Deze klachten kunnen zeer vervelend zijn.

XTC en depressie

Als je last hebt van een depressie en daarvoor medicatie neemt, is XTC zeker af te raden. Ten eerste probeer je de balans van stoffen juist te herstellen met medicatie en XTC heeft daar een negatief effect op. Ten tweede kan de combinatie gevaarlijk zijn. Wanneer je SSRI's gebruikt is de kans groot dat je niets merkt van XTC. Als je antidepressiva uit een andere groep (MAO-remmers) gebruikt dan loop je kans op een serotoninevergiftiging. Dat kan levensbedreigend zijn.

XTC en andere psychische klachten

Angst, flashbacks, paniekaanvallen en psychose kunnen optreden. Het is denkbaar dat XTC (net als cannabis en amfetamine ) eerder klachten veroorzaakt bij mensen met aanleg voor dit soort problemen. De bij XTC genoemde klachten zijn:

 • Angst
 • Paniek
 • Depressie
 • Gevoel dat de wereld "vreemd" is (derealisatie)
 • Gevoel alsof je je eigen lichaam als vreemd ervaart (depersonalisatie)
 • Slechte concentratie en verminderd geheugen
 • Minder gevoel in de huid (gevoel van tweede huid waardoor je minder gevoel hebt)
 • Klachten in het hoofd (schokken, duizelingen, gevoel dat de hersens schrompelen, gevoel dat er lucht in je hoofd zit).
 • Problemen met zicht
 • Men heeft last van vermoeidheid.
 • Verder worden genoemd: kramp in de spieren, trillingen, stijfheid.

Problemen met zicht

Er zijn meldingen van gebruikers die langdurig last houden van afwijkingen bij het zien (HPPD). Zij zien zeer storende afwijkingen in kleur, vorm, beweging, contrast, bewegende deeltjes in je beeld enzovoort. Er zijn enkele aanwijzingen dat mensen met 'bad trips' meer kans hebben op ontstaan van deze verschijnselen. Er is nog veel onbekend over de mate waarin deze afwijkingen optreden en de omstandigheden waaronder dit gebeurt. Medische behandeling is mogelijk, maar veel artsen herkennen deze aandoening niet.

Mensen met klachten door gebruik van XTC kunnen terecht bij het Medisch Spreekuur Partydrugs.

Lees meer over XTC en Hersenschade.

Hersenschade