XTC - Risico's

Feiten

Werking

Risico's

XTC heeft risico's op korte termijn en op lange termijn. Veel wordt nog onderzocht. Er is geen veiligheidsgarantie te geven. In het algemeen geldt: hoe lager de dosis en frequentie, hoe kleiner de kans op problemen door XTC-gebruik. Daarnaast kunnen andere stoffen dan MDMA in een XTC-pil zitten. Deze stoffen kunnen soms extra gezondheidsrisico's geven. Door XTC kunnen relatief gezien ernstigere gezondheidsincidenten ontstaan. Het risico op gezondheidsverstoringen is redelijk onvoorspelbaar. Zo krijgen sommige mensen van een lage dosering al gezondheidsverstoringen.

Risico's op de korte termijn:

 • Uitputting en overbelasting van je lichaam
 • Uitdroging
 • Oververhitting
 • Afbraak spierweefsel
 • Slecht functioneren, of falen van lever, nieren en andere organen
 • Hartproblemen
 • Hyponatriëmie
 • Grotere kans op ontstekingen (keelontsteking)
 • Somberheid en depressieve klachten
 • Epileptische aanval (bij gevoeligheid moet ook felle lichten en stroboscopen vermeden worden)
 • Acute opwindingstoestand
 • Serotoninesyndroom
 • Visual Snow Syndrome

Risico's op de lange termijn:

De mate van klachten hangt af van je persoonlijke gevoeligheid, de mate van je gebruik en omgevingsfactoren. Je kunt aan de buitenkant niet zien welke stof er in de pil zit of hoe sterk het is. Je weet niet wat je slikt, tenzij je je pil laat testen. Heel soms is iemand allergisch voor XTC. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Als je problemen hebt met je hart en bloeddruk, kunnen XTC en aanverwante stoffen zeer riskant zijn. XTC jaagt je bloeddruk en hartslag op, de kans op complicaties met hart en bloedvaten neemt toe.

XTC verdooft pijn. Je voelt blessures minder en loopt er te lang mee door. Daarnaast kun je jezelf uitputten door te weinig te eten en weinig te slapen. Voldoende rust en voeding van te voren en na gebruik, helpt je uitputting en overbelasting te verminderen.

Door de combinatie van XTC, hitte, lang dansen en te weinig water kun je uitdrogen en oververhit raken. Dat kan dodelijk zijn. Tegenwoordig is de temperatuur in clubs en op party's beter gereguleerd en kun je makkelijker voorkomen dat je oververhit raakt door regelmatig af te koelen in een chill out. Uitdroging kan worden tegengegaan door voldoende water te drinken. Drink niet teveel, want dan loop je juist kans op een watervergiftiging. Dat kan ook dodelijk zijn. Eén tot twee glazen per uur is prima. Hoe hoger je lichaamstemperatuur en de omgevingstemperatuur hoe groter de kans op orgaanschade.

Risico’s hoge doseringen MDMA

Het nemen van een hoge dosering MDMA vergroot de kans op bijwerkingen van MDMA. Gebruikers melden dat de negatieve effecten de overhand krijgen. De kans op ernstige gezondheidsverstoringen neemt toe.

 • Door het slikken van sterke pillen is er een grotere kans op overgeven, angst en paniek.
 • Een opwindingsdelier kan ontstaan. Een opwindingsdelier kan  levensbedreigend zijn.
 • Je kunt bewusteloos raken
 • Er is kans op een levensbedreigende toestand zoals oververhitting of serotoninesyndroom.
 • Er zijn signalen dat gebruik van hoog gedoseerde pillen tot veranderingen in de hersenen leidt.
 • Hooggedoseerde pillen geven meer een speedy effect, dan het typische love-effect. Je wordt veel minder sociaal en bent veel meer in jezelf gekeerd. De trip is vaakmoeilijker te controleren.
 • Door gebruik van hoge doseringen word je minder gevoelig voor de effecten van XTC, waardoor de kans op het nemen van steeds hogere doseringen toeneemt.
 • Er is een grotere kans op hartritmestoornissen.
 • Acute schade aan organen zoals de hersenen, nieren en lever.
 • Grotere maandag- of dinsdagdip dan bij lagere doseringen MDMA.
 • Mogelijk meer kans op DPS en/of HPPD-klachten

XTC en depressie

Als je gevoelig bent kun je, naast de gebruikelijke dip, depressieve klachten ervaren. Als je hiervoor gevoelig bent is het beter niet te gebruiken. Dit geldt ook voor andere oppeppende middelen. XTC kan een sluimerende depressie versterken. Lees meer over deze klachten onder XTC en depressie.

Hersenschade door XTC

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat XTC schadelijk is. Het kan langdurige verstoring in hersenfuncties met betrekking tot concentratie, geheugen en stemming teweegbrengen. Hoe vaker je neemt en hoe hoger de dosis, des te meer kans op schade. Soms ontstaan medische problemen na een lichte dosis. De kans op hersenschade is groter bij een omgevingstemperatuur van meer dan 18 - 20 graden Celsius. XTC lijkt voor het ontstaan van geheugenproblemen riskanter voor vrouwen. Er is echter nog volop discussie over de omvang en ernst van hersenschade en de mate waarin de hersenen zich herstellen. Lees meer over XTC en hersenschade.

Geestelijke afhankelijkheid van XTC

Sommige mensen raken geestelijk afhankelijk van XTC. Men kan niet zonder de prettige effecten van XTC, alhoewel deze minder worden bij frequent gebruik. De kans op geestelijke afhankelijkheid is niet heel groot bij XTC. Gebruikers die moeite hebben met niet gebruiken, melden dat zij met name drang ervaren om ieder weekend te gebruiken en/of te feesten. Voor veel gebruikers is XTC-gebruik in het weekend een soort uitlaatklep om de spanning van het dagelijks leven van zich af te laten glijden. Men komt in een routine om ieder weekend te gebruiken en door te halen. Mensen die willen stoppen of minderen met XTC en daarbij moeite ondervinden kunnen terecht voor online hulp.

Lichamelijke afhankelijkheid komt niet voor bij XTC. Een lichamelijke terugslag na gebruik of het stoppen met gebruiken komt wel voor. Dit wordt veroorzaakt door uitputting van het lichaam en bepaalde stoffen in de hersenen.

Lees tips bij XTC gebruik.


Laatste update: 2 november 2021

Tips

XTC - Combi's

Psychische klachten

Hersenschade