Pagina kop
Componence Asset List

VRAAG

Ik zie nergens op de website staan dat lachgas op de "NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen" staat. (Lachgas is voor Vruchtbaarheid en ontwikkeling kind ingedeeld in categorie 3: ‘mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid’ dan wel ‘mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind’ (R62 resp. R63). Werkgevers zijn verplicht om zo mogelijk andere stoffen te gebruiken die minder schadelijk zijn en deze stof te vervangen als dat mogelijk is. En dat is in de meeste gevallen mogelijk. Op OK's in ziekenhuizen in Nederland wordt om die reden nagenoeg geen lachgas meer gebruikt. Mijn vraag: hoe kan het dat deze gevaren bij beoordeling van recreatief gebruik niet worden meegenomen? Juist bij jonge mensen met kinderwens (en dat zijn er heel veel) en vrouwen die zwanger zijn is het zeer belangrijk dat zij geen lachgas gebruiken / of inademen in ruimtes waar dat wordt gebruikt.

Antwoord van Drugsinfoteam

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je kritische vraag. Ik heb mij even moeten verdiepen in verschillende onderzoeken. Ook heb ik een gesprek gehad met het Trimbos-instituut hierover. Het RIVM heeft een risicobeoordeling gedaan naar de gezondheidsrisico's van lachgas gebruik. Een kritische kanttekening, is dat zij bijvoorbeeld het olie-achtige residu hierin niet hebben meegenomen. De werking of risico's hiervan is nog weinig over bekend.

In dit rapport van de RIVM blijkt dat minder dan tien ballonnen op één gebruikersmoment, niet vaker dan ééns per maand, zeer beperkte gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Enkele uitzonderingen daargelaten.

Verder zijn de effecten op vruchtbaarheid en zwangerschap meegenomen in de risico-analyse. Er staat dat er in 1980, pre-klinische studies zijn gedaan naar de toxische effecten van lachgas op de reproductie. Er is een hoeveelheid lachgas toegediend op dag één van de zwangerschap, voor 24 uur. Het blijkt dat dit mogelijk wel schadelijk is ((Lane et al., 1980; Fujinaga et al., 1987). Maar de vertaalslag naar de effecten op de mens zijn lastig te bepalen. Gezien het gaat om een extreem langdurige blootstelling. Dat in tegenstelling met recreatief gebruik, waar er sprake is van een korte piek. In klinische studies blijkt dat er geen overtuigend bewijs is dat in de eerste drie maanden van de zwangerschap dit een teratogeen effect heeft. (Teratogeen = een stof dat de ontwikkeling van de foetus beïnvloed.).

Desalniettemin omdat het tegendeel ook niet bewezen is, wordt aanbevolen om geen lachgas in te zetten in de medische wereld. Althans in de eerste drie maanden van de zwangerschap(Sanders et al., 2008). Bij ratten is aangetoond dat een hoge, langdurige dosis (1,5mg/l) dit mogelijk schadelijk is voor de foetus. Bij een lagere dosering (0.9mg/l) niet. De precieze oorzaak is nog niet helemaal bekend.

Volgens experts bij het Trimbos-instituut is uitgeademde lachgas, waarschijnlijk niet schadelijk. Dus in een ruimte waar lachgas gebruikt wordt. Maar is dit niet onderzocht. Verder zijn er ook ideeën over de kwaliteit van de lachgas. Zo zijn de meeste onderzoeken gedaan naar de medische kwaliteit. De lachgas uit slagroompatronen is voor het bereiden van voedsel en heeft mogelijk andere kwaliteitseisen. Het lachgas uit tanks, wat meestal industriële kwaliteit is, valt moeilijk iets over te zeggen. Het zou zomaar kunnen zijn dat het allen precies dezelfde kwaliteit is, maar het zou zomaar ook verschillend kunnen zijn. Dat alles sluit aan op jouw referentie aan het rapport van de NVSHA. Zij schrijven over 'mogelijk schadelijk'. Op basis van een dergelijk rapport kunnen we dus niet vaststellen dat het daadwerkelijk schadelijk is.

Samengevat wordt het dus heel moeilijk om een uitspraak te doen. Er zijn namelijk veel variabelen in het spel. Mogelijk de kwaliteit, pieken in het lichaam, de hoeveelheid en hoe vaak er gebruikt wordt. En dan nog is het onderzoek alleen bepaald op ratten onderzoek en niet op mensen. Het is dus lastig om per definitie vast te stellen dat het schadelijk is voor de vruchtbaarheid of een ongeboren kind. Toch stellen wij altijd dat drugsgebruik nooit zonder risico's is. En dat je beter alleen drugs kan gebruiken als iemand zich 100% in orde voelt en niet zwanger is of probeert te worden. Wij hanteren een algemeen advies aan stellen die zwanger willen worden om minimaal drie maanden drugsvrij te zijn. Dit is ook een veilige marge vanwege nog onbegrepen risico's. Wij gaan binnenkort, ook naar aanleiding van jouw bericht, het onderwerp drugs en bevruchting/zwangerschap een prominentere plaats op onze site geven.

Ik hoop zo een duidelijk antwoord te hebben gegeven. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten.

Met hartelijke groet,

Dion & Ronald

05 november 2019
Jouw beoordeling
Gemiddelde beoordeling
(2 Stemmen)
NIET GEVONDEN WAT U ZOEKT? STEL EEN VRAAG