GBL

Feiten

Werking

Risico's

Tips

GBL

  • Soms wordt GBL verkocht in plaats van GHB.
  • Het lichaam zet GBL om in GHB. Alhoewel het dus om stoffen met hetzelfde effect gaat, is er wel een belangrijk verschil tussen GHB en GBL.
  • GBL is als vloeistof minstens dubbel zo sterk als GHB-vloeistof. Dit maakt het doseren van GBL nog moeilijker dan het doseren van GHB.
  • Pure GBL is een bijtende stof (lacton).
  • GBL kan extra schadelijk zijn voor het lichaam (slokdarm, maag enzovoort). Men maakt daarom vaak GHB van GBL door het te laten reageren met zuiveringszout (drogist) of gootsteenontstopper (bouwmarkt), NAOH. Het gaat hierbij (GBL, gootsteenontstopper) vaak om industriële producten waaraan niet dezelfde veiligheidseisen worden gesteld als bij voedingsmiddelen.
  • GBL ziet er hetzelfde uit als GHB. Je kunt dat dus niet op het oog onderscheiden. Door de PH-waarde te meten kun je wel zien, of er sprake zou kunnen zijn van GBL. Door een GHB Test te laten doen, weet je zeker of je te maken hebt met GHB of GBL.

Verslaving